Rates

  Adults Children (Age 5-15)
Round Trip
Both Ways
7,00 Euros 3,50 Euros
Single Ride
One Way
5,00 Euros 2,50 Euros
Combination Trip
to Assmannshausen
8,00 Euros 4,00 Euros
Ring-Trip
with Rhine cruise
14,00 Euros 7,00 Euros
Romantik Trip
with Cruise and Castle
16,00 Euros 8,00 Euros
Bikes
= Children rate
   

  Parties
20 persons
School Groups
(until 18 Years)
Rountrip
Both Ways
6,00 € 3,00 €
One Way
Single Ride
4,00 € 2,00 €
Kombi-Karte
bis Assmannshausen
7,00 € 3,50 €
Ring-Trip
with Rhine cruise
13,00 € 6,50 €
Romantic-Tour
with Cruise and Castle
14,50 € 7,50 €